Tài liệu cập nhật đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021.

Ngày:04/11/2021 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố tài liệu cập nhật ĐHCĐ bất thường lần 2. Chi tiết xem tại:20211104 – RIC – Cap nhat tai lieu DHDCD bat thuong lan 2 nam 2021-Lan 2