Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên HĐQT và bổ sung tài liệu ĐHCĐ bất thường lần 2.

Ngày:28/10/2021 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên HĐQT và bổ sung tài liệu ĐHCĐ bất thường lần 2. Chi tiết xem tại: 20211028 – RIC Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên HĐQT và bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 2