Báo cáo trở thành cổ đông lớn – Kaiviet Investment co.,Ltd.

Ngày:25/10/2021 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin về việc Kaiviet Investment co.,Ltd trở thành cổ đông lớn. Chi tiết xem tại:20211025 – RIC Bao cao tro thanh co dong lon – Kaiviet Investment co.,Ltd