Báo cáo không còn là cổ đông lớn – Kai Chieh International Investment Ltd.

Ngày:25/10/2021 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin về việc Kai Chieh International Investment Ltd không còn là cổ đông lớn. Chi tiết xem tại:20211025 – RIC Bao cao khong con la co dong lon – Kai Chieh International Investment Ltd